Utgraving og legging av jordelektrode

14.06.2022

Graver begynte utgraving tidlig i juni. Den 14 juni var det klart for meg å legge ned jording. Jordlelektroden bør legges 5o cm fra grunmur og under drenering. Det ble 50 meter i pukk/grus. I tillegg monteres jordspydd for å avlede overspenninger.