Tabber under veis

14.07.2022

Som tidligere nevnt koblet rørlegger feil rør til avløpstankene. Dette fikset de relativt kjapt  opp i.  Når grunneier boret etter vann ble det også gjort en stor tabbe. Alt av boreslam ble sluppet ut i sørenden av tomta. Rett foran der terrassen vår blir. Her klaget jeg til grunneier som videresendte klagen til firma som hadde boret. De kontakte "vår graver" som fjernet slammet samtidig som han gjorde ferdig arbeidet hos oss.  Bildet under viser slammet etter 80 meter boret brønn.