Strøm og vann

04.07.2022

Grunneier Thomas Tinne skal sørge for brønn med vann for de tre tomtene. Det er støpt plate til pumpehuset. Huset  heises på plass i skrivende stund. Da er det klart for å installere vårt tilknytningskap inntil bygget. Dette skapet var planlagt montert inntil hytta, men jeg fant ut at det ville være en bedre løsning og montere det i nærheten av pumpehuset og parkeringsplassen. Dette ble avklart med netteier og grunneier. Fordelen med å ha det der er at man får strøm til elbillading tilgjengelig  og man kobler til pumpeanlegget fra eget abonnement. Dessuten slipper man det stygge skapet rundt huset.  Siden skapet er innkjøpt er det greit å få installert dette så fort som mulig. Det tar jo mye plass i boden vår.  Håper å få det til denne uka. Strøm frem til hytta legges opp av netteier. Det er gravd frem en kabel som går frem til det grønne skapet på bilde. Her vil det bli kortslutninssikringer for hver hytte. Skapet burde vært montert inntil pumpehuset for å stå mer beskyttet. Men dette er netteiers valg. Når jeg plasserer "mitt" skap får jeg ha det i bakhodet at everkets skap kan bli flyttet. 
I tillegg til montasje av skapet skal jeg legge opp strøm i pumpehuset. Lys og frostsikring i tillegg til pumpe. Jeg må også få ned et jordspydd.