Septiktank på plass

28.05.2022

Denne uke kom septiktanken også. I går på en innklemt fredag hadde jeg befaring med graver Youness Berget. Han skal  begynne å grave i slutten av neste uke. Han hadde fått jobb av grunneier også til å opparbeide parkeringsplassen som skal være til de 3 nye hyttene. Dette må gjøres først. Jeg har avtale med han om at alt grunnarbeidet og støpearbeidet skal være ferdig 1.juli. Slik jeg ser det begynner han å få dårlig tid. Håper jeg tar feil.

Jeg var innom Biltema på veien og kjøpte 2 meter armeringsjern som jeg slo ned rundt på tomta. Her var det mye fjell. Det er det både fordeler og ulemper med. Fordelene er at det blir mindre graving. Ulempen er at nedgraving av tankene. Her må det kanskje sprenges. Det som blir gravet ut skal plasseres på vestsiden og nordsiden av hytta. Alt skal gjøres skånsomt med minst mulig inngrep. Det skal være en naturtomt. I byggegropa skal det fylles opp med steinmasser. Det blir noen lass.