Kontrollmåling av oppstikk - Trekking av kabler

25.06.2022

Grunnmurselementene ble montert av murer på mandag. Etterpå har graver lagt grus inntil muren og grovplanert store deler av tomta. Forrige helg ble det lagt inn rør. Nå etter at elementene er montert fikk vi muligheten til å kontrollmåle oppstikkene våres. De var ikke så gale, men vi måtte justere inntakskabelen. Denne var jo rivd ned av rørleggeren som skulle frem til sluk i boden. Rørlegger la inn avløpsrørene på mandag og fullførte jobben med bunnledningene på fredag. 

Forrige mandag fant rørlegger sammen med graver ut at rørene kunne krysse utenfor hytta for å unngå kryssing inne. Kryssing måtte til pga av tankenes plassering og toalettet. På fredag var det glemt så man krysset inne også. Avløpene går nå til feil tank.
Rørlegger må rette dette OMG.  

På mandag skal graver justere byggegropa. Rake litt. Han vil også jobbe seg bakover og etter hvert fullføre gravearbeidet. På tirsdag og onsdag skal mureren legge inn i isoporen  og armeringsnett. På torsdag blir det støping.

Når vi allikevel var på tomta tok vi også jobben med å trekke kabler frem til gråvannsanlegget og septiktanken. Renseanlegget trenger strøm til pumpe og varmekabel. I tillegg signalkabel til mengdemåler. Dette skal monteres i septiktanken også. Det ble trukket 4 kabler inn i gråvannsanlegget. Den ene signalkabelen ble trukket videre i eget rør til septiktanken.