Godkjenning av utslippstillatelse

07.05.2022

Den 5 mai fikk vi godkjent utslipptillatelse av gråvann og godkjent nedgraving av tett tank for brunvann. Tankene er planlagt nedgravd  på hyttas vestre side med kortest vei til badet. Tanken for gråvannet er høy og trenger en god dybde. Har man ikke det må det trolig sprenges litt.