Felling av trær

03.02.2022

Gjennom hyttenabo hørte vi at grunneier skulle felle noen trær. Her snudde vi oss kjapt og fikk samtidig høgd ned trærne på vår tomt. Grunneier fikk det nedhogde som betaling. Det var en bra deal. Her sparte vi oss for mye jobb selv om vi hadde sett frem til å hogge vår egen ved.