Familehyttas fristforlengelse

25.09.2022

Den 1. mai- 2023 ble i satt som overleveringsdato i kontrakt.  Forutsetningene var at plata skulle være ferdig 1.august. Plata ble meldt inn 1.juli med håp om kjappere ferdigstillese. Det blir det ikke tvert i mot. Nå har Familiehytta bedt om fristforlengelse med 3. måneder. Men sier samtidig at det kan blir kortere tid, men også lengre. 3 måned forsinkelse betyr at hytta først er ferdig 1 september 2023. Det er lenge å vente og etter vår mening et klart kontraktbrudd. De skylder på korona og innreiserestriksjoner og viser til  bustadoppføringslova § 11 første ledd bokstav c. Denne paragrafen gjelder hvis noe uventet skjer som man ikke kunne ha kontroll over. De mener her at pandemien har skylda. Men vi mener at når kontrakten er skrevet i en tid med pandemi og at leveringstiden var så lang er dette skulle vært innbakt. De har 9 måneder på seg til å bygge en hytte som lett kan føres opp på 3 måneder.